Resultaten Self Assessment 2020

Ieder jaar worden er acht of negen procescodes getoetst. Dit gebeurt via een online self assessment. Verzekeraars beantwoorden daarbij vragen over de procescodes. Wij controleren daarna via de antwoorden of verzekeraars zich aan de regels in de codes houden. Ook bij deze toetsing mogen verzekeraars herkansen als zij nog niet volledig aan de getoetste gedragscodes voldoen. 

In totaal voldoen 118 van de 123 verbondsleden (96%) aan de getoetste gedragscodes. Aanvankelijk waren er zeventien verzekeraars die nog niet aan alle onderdelen van de getoetste zelfregulering voldeden. Twaalf verzekeraars hebben de bevindingen tijdens een herstelperiode van maximaal drie maanden opgelost. 
Er zijn vijf leden die niet geheel voldoen aan één van de getoetste gedragscodes. 

Het gaat bij alle vijf verzekeraars die na de herstelmogelijkheid nog niet voldoen om het niet naleven van het Protocol Grootschalige Calamiteiten. Bij alle andere zeven getoetste codes is de naleving 100%. 

We kunnen op basis van de ingevulde vragenlijsten concluderen dat de naleving van de getoetste onderdelen van de zelfregulering goed is, maar nog niet volledig.

Het rapport van het Self Assessment 2020 vindt u hier op onze website.