Disclaimer

Stichting toetsing verzekeraars (statutair gevestigd in ‘s Gravenhage),

Handelsregisternummer 27343229

DISCLAIMER 

De informatie in dit elektronische bericht is privé en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Heeft u dit bericht onterecht ontvangen, dan vragen wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en vervolgens te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Berichten en bijlagen zijn gescand op alle virussen die bekend zijn. Indien dit bericht met een password beschermde bijlagen bevat, zijn deze NIET gescand op virussen door Stichting toetsing verzekeraars maildomein. U bent zelf verantwoordelijk voor het scannen of anderszins controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Controleer derhalve altijd alle e-mails en bijlagen. De Stichting toetsing verzekeraars sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.