Module Kwaliteitsverbetering

Met de Module Kwaliteitsverbetering helpen we verzekeraars om een betere klantwaardering te krijgen door hun klanten beter te bedienen. We stimuleren medewerkersbetrokkenheid en verbeteren de efficiency. Dat doen we met een module die gericht is op kwaliteitsverbetering van die processen die de klant raken, door sparringpartner te zijn en door inzicht te geven in de prestaties van de verzekeraar, ook ten opzichte van de markt. Dit kunnen we doen omdat we terugkijken op jarenlange ervaring in deze sector.

De Module Kwaliteitsverbetering is een vrijwillige module aanvullend op de verplichte onderzoeken van de kerncodes. Als u interesse heeft in de Module Kwaliteitsverbetering, neemt u dan contact met ons op (info@toetsingverzekeraars.nl). Wij sturen u graag een offerte voor de deelname aan een of meerdere modules.

Inhoud Module Kwaliteitsverbetering

  • De Module Kwaliteitsverbetering is aanvullend op elk onderzoek voor de Kerncode Klantbelang, zowel qua onderwerp als moment. De module is breder en diepgaander op hetzelfde onderwerp. Het gaat altijd over het waarborgen van de kwaliteit, over transparantie en communicatie, over leren en verbeteren en over de betrokkenheid van het management.
  • Na een onderzoek van een Module Kwaliteitsverbetering ontvangt de verzekeraar een rapportage met bevindingen en aanbevelingen.
  • We presenteren de uitkomsten van de module bij het management via een videocall.
  • Nadat alle verzekeraars zijn getoetst op een module en op de Kerncode Klantbelang komt er een themarapport met good practises.
  • We maken een benchmark van alle deelnemers aan de module. In de benchmark maken we alleen de top 3 bekend (‘namen and famen’), de overige deelnemers zijn anoniem. De deelnemer heeft zelf wel inzicht in zijn positie en het resultaat kan hij desgewenst zelf publiceren.
  • Er komt een jaarlijkse bijeenkomst met workshops die aansluiten bij de verschillende onderwerpen van de modules;
  • Een deelnemer kan vooraf aangeven dat Stv op specifieke punten let: maatwerk in het onderzoek, specifiek voor uw organisatie.
  • Deelnemers aan de Module Kwaliteitsverbetering krijgen voorrang in de planning (mogen als eerste bepalen wanneer de toets plaatsvindt).
  • Per Module is de aanvullende tijdsinvestering voor de verzekeraar ongeveer één dag.

Voorbeeld Module Kwaliteitsverbetering

Om een beter beeld te krijgen wat de Module Kwaliteitsverbetering inhoudt, kijkt u hier naar de Module Kwaliteitsverbetering bij de Kerncode Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.