Carla Muters nieuw lid Raad van Toezicht Stv

Carla Muters is per 1 januari 2023 lid geworden van de Raad van Toezicht van Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Carla is voorzitter van de Raad van Bestuur van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en was daarvoor werkzaam in de financiële sector waaronder diverse verzekeraars. ‘Het is belangrijk dat zowel de kennis van verzekeraars als de stem van de klant goed zijn vertegenwoordigd in onze Raad van Toezicht. Carla is een waardevolle aanvulling voor onze Raad’, aldus Elly Blanksma, voorzitter van Stv.

Carla vervult de vacature in de Raad van Toezicht die is ontstaan na het vertrek van Wendy de Ruiter-Lörx in oktober 2022. Wendy is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van een verzekeraar en die functie is niet verenigbaar met deelname aan de Raad van Toezicht van Stv. 

Over Carla Muters 
Carla Muters is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van NHG waarvan sinds 2021 voorzitter. Daarvoor vervulde Carla diverse managementfuncties bij Vivat en haar voorgangers . Carla: ‘Stv vervult al meer dan een decennium een belangrijke rol in de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door verzekeraars. Ik heb de toegevoegde waarde daarvan van dichtbij meegemaakt bij Vivat. Ik vind het belangrijk dat verzekeraars het klantbelang centraal stellen en ik kijk ernaar uit om daar als lid Raad van Toezicht aan bij te dragen.’
Naast bovenstaande functies is Carla onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact, mentor en coach van startende en groeiende ondernemers, aanjager bij NL2025 en gastdocent bij Stichting LEF (Leven en Financiën).

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting toetsing verzekeraars bestaat uit vijf leden, van wie er twee uit de verzekeringsbranche komen (Carla Muters en Gerard ten Brincke, voormalig directievoorzitter De Europeesche). Er zijn twee leden met een consumentenprofiel (Hein Albeda, zelfstandig adviseur en Marco Loos, hoogleraar privaatrecht UvA). Onafhankelijk voorzitter is Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond. Directeur bestuurder van Stv is Ron van Kesteren.

Over Stichting toetsing verzekeraars
Stichting toetsing verzekeraars is opgericht in 2009 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars (Verbond). De werkzaamheden van de stichting zijn in 2020 behoorlijk veranderd. De stichting heeft een belangrijke, onafhankelijk toetsende rol bij de naleving van de gedragscodes in het vernieuwde stelsel van zelfregulering van het Verbond. Kijk voor meer informatie over de Stichting toetsing verzekeraars op www.toetsingverzekeraars.nl.