Proclaimer

Wij hebben geen disclaimer, maar een proclaimer. Wij houden niet van ‘jezelf indekken’ en dingen verbieden. Wij nemen liever onze verantwoordelijkheid en doen zaken in alle openheid en transparantie.

Onze proclaimer is van toepassing op deze website www.toetsingverzekeraars.nl.

Wij houden onze website juist en actueel

Stichting toetsing verzekeraars is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen ons best om de informatie actueel en juist te houden. Natuurlijk kan er een keer onbedoeld een foutje insluipen. Daar mag u ons wel op wijzen (graag zelfs), maar daar kunt u helaas geen rechten aan ontlenen. We lossen het in goed overleg met u op.

Klopt er iets niet?

Als u informatie ziet die niet klopt of verouderd is, laat het ons dan weten. U kunt ons bellen of mailen. Op onze contactpagina vindt u onze gegevens. We reageren binnen twee werkdagen op uw bericht. Reageert u via e-mail, dan verwerken we uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Werkt er iets niet?

Werkt er iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons dan even alstublieft. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Wilt u informatie van onze website gebruiken?

U mag de tekst op www.toetsingverzekeraars.nl vrij gebruiken onder de volgende voorwaarden:

• U vermeldt de bron, dus: ‘Bron: www.toetsingverzekeraars.nl
• U gebruikt de informatie niet voor commerciële doeleinden

Dit betekent dus dat u (tenzij anders vermeld) artikelen van deze website mag kopiëren, verspreiden, vertonen of er afgeleide werken van mag maken. Mits u zich aan de voorwaarden houdt.

Let op: Het beeldmateriaal op onze website mag u niet zomaar gebruiken. Dit zijn de logo’s, foto’s en filmpjes. Hiervoor moet u ons eerst vragen of dit mag.

Links naar andere websites

Websites waar wij naar linken of verwijzen, zijn bedoeld als voorbeeld of als aanvulling op onze artikelen. Wij gaan ervan uit dat de informatie van deze websites klopt. Natuurlijk controleren wij deze links regelmatig. Komt u een link tegen die niet werkt, of klopt de informatie op de betreffende website niet? Geef het ons dan even door.

We werken onze proclaimer regelmatig bij

Wij werken deze proclaimer regelmatig bij. Ziet u een foutje? Laat het ons dan weten. Wilt u meer informatie of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.