Introductie

Stichting toetsing verzekeraars (Stv) is een onafhankelijke organisatie en wij toetsen verzekeraars op naleving van zelfregulering, om kwaliteitsverbetering te bevorderen, risico’s voor het klantbelang in kaart te brengen en voor de Gouden Oor standaard. 

Wij hebben al meer dan tien jaar ervaring in de branche met het toetsen van verzekeraars voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Achtergrond Stv

Stv is opgericht in 2009 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het doel van Stv is het bevorderen van een duurzaam vertrouwen van de consument in de verzekeringssector. De stichting had bij aanvang twee hoofdtaken:

  • Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren ontwikkelen, beheren en uitgeven.
  • De leden van het Verbond van Verzekeraars toetsen op de zelfregulering.

Doorontwikkeling naar nieuw stelsel zelfregulering

Op 24 juni 2020 stemde de ledenvergadering van het Verbond in met het vernieuwde stelsel voor de zelfregulering. Belangrijk onderdeel van dit stelsel is de toets door Stv. Stv toetst in een periode van drie jaar de naleving van tien Kerncodes Klantbelang. Dat doen we met bureauonderzoeken en met interviews. Daarnaast toetst Stv alle meer bedrijfsmatige, op de procesgang georiënteerde regelingen in een periode van vijf jaar via self-assessments. De toetsing geldt voor alle leden van het Verbond.

Door het nieuwe stelsel stopte Stv op 1 oktober 2020 met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.