Wie zijn we

Stichting toetsing verzekeraars is opgericht in 2009 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Met onze brede kennis en ervaring gelden wij inmiddels als autoriteit op het gebied van het toetsen van gedragscodes voor de verzekeringsbranche. 

Toetsing

Wij toetsen objectief de gedragscodes, zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Onze objectieve toetsing volgt daarnaast het toetsingskader van de Gouden Oor Standaard
In een periode van vier jaar toetsen wij de naleving van de Kerncodes Klantbelang. We voeren hiertoe bureauonderzoeken uit en nemen interviews af. Daarnaast toetsen we met self assessments gedurende een periode van vijf jaar de bedrijfsmatige regelingen van alle leden van het Verbond.

Toetsing zelfregulering

Sinds medio 2020 heeft Stv een belangrijke rol in het vernieuwde stelsel voor zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars dienen steeds meer maatschappelijke verantwoording af te leggen naar stakeholders zoals klanten, politiek en toezichthouders. De zelfregulering van de sector speelt daarin een belangrijke rol als minimaal kwaliteitsniveau van dienstverlening waaraan verzekeraars dienen te voldoen. De onafhankelijke toetsing door Stv geldt daarbij als een belangrijke pijler.

Het Verbond van Verzekeraars en Stv hebben voor de periode vanaf 1 juli 2023 nieuwe afspraken gemaakt over de toetsing van de zelfregulering. Daarvoor hebben we de eerste periode van drie jaar geëvalueerd. Van deze eerste periode zijn inmiddels enkele onderzoeksresultaten gepubliceerd. Deze onderzoeksresultaten staan bij de downloads. Uit deze onderzoeken blijkt wel dat het belangrijk is dat Stv de naleving van de gedragscodes toetst. We zien bij de onderzoeken tot nog toe regelmatig verbeterpunten voor verzekeraars om te voldoen aan de zelfregulering.