Wie zijn we

Stichting toetsing verzekeraars is opgericht in 2009 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Met onze brede kennis en ervaring gelden wij inmiddels als autoriteit op het gebied van het toetsen van gedragscodes voor de verzekeringsbranche. 

Toetsing

Wij toetsen objectief de gedragscodes, zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Onze objectieve toetsing volgt daarnaast het toetsingskader van de Gouden Oor Standaard
In een periode van drie jaar toetsen wij de naleving van tien Kerncodes Klantbelang. We voeren hiertoe bureauonderzoeken uit en nemen interviews af. Daarnaast toetsen we met self assessments gedurende een periode van vijf jaar de bedrijfsmatige regelingen van alle leden van het Verbond.

Een nieuw stelsel zelfregulering

Op 24 juni 2020 stemde de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars in met het vernieuwde stelsel voor zelfregulering. Verzekeraars dienen steeds meer maatschappelijke verantwoording af te leggen naar stakeholders zoals klanten, politiek en toezichthouders. De zelfregulering van de sector speelt daarin een belangrijke rol als minimaal kwaliteitsniveau van dienstverlening waaraan verzekeraars dienen te voldoen. De onafhankelijke toetsing door Stv geldt daarbij als een belangrijke pijler.

Door het nieuwe stelsel stopte Stv op 1 oktober 2020 met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.