Wat kunt u van ons verwachten

Ons doel is om de dienstverlening van verzekeraars aan de consument te verbeteren. Dat doen wij door de naleving van de zelfregulering van de leden van het Verbond van Verzekeraars te toetsen. Met een self assessment toetsen wij de procedurele codes en met een bedrijfsbezoek toetsen wij de naleving van de Kerncodes.

Vanuit onze vakspecialistische expertise geven wij gedegen en professioneel advies. Met onze modules Kwaliteitsverbetering, de toets van de Gouden Oor standaard en onze audits voor het Nationaal Keurmerk Letselschade kunnen verzekeraars de kwaliteit van hun dienstverlening verder verbeteren.

Wij onderzoeken regelmatig het risico voor het klantbelang en de reputatie van de sector. Nieuwe kansen en uitdagingen voor de verzekeringsbranche delen wij met de verzekeringssector.

Stv hecht veel waarde aan geheimhouding, onafhankelijkheid en het vertrouwelijk omgaan met gegevens:

  • Elke medewerker van Stv ondertekent een geheimhoudingsverklaring. Daarmee verplichten de medewerkers zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie in de breedste zin. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook na beëindiging van het dienstverband. 
  • Om elke schijn van afhankelijkheid te vermijden, heeft Stv een gedragscode voor het aannemen van giften en gunsten.
  • Elke auditor ondertekent voor elk onderzoek een onafhankelijkheidsverklaring.
  • Stv heeft beveiligingsmaatregelen genomen voor kantoor, IT, infrastructuur, persoonlijke middelen en gegevens.