Self assessment procedurele regelingen

Een deel van de zelfregulering toetsen we met een jaarlijkse self assessment in periodes van vijf jaar. Dit betreft de procedurele regelingen. Deze toetsing verschilt dus met het toetsen van de tien Kerncodes. In de digiwijzer zelfregulering op de website van het Verbond van Verzekeraars ziet u alle codes en regelingen die wij toetsen en de data wanneer wij dat doen.

Self assessment

Elk jaar toetsen we met een online vragenlijst de naleving van acht of negen gedragscodes bij de leden van het Verbond. Deze toets verloopt volgens een vast proces: 

 • Vaststellen vragenlijst
  Ieder voorjaar stelt Stv een concept vragenlijst op voor de codes en regelingen die in dat jaar in het self assessment worden opgenomen. De betrokken beleidsadviseurs van het Verbond van Verzekeraars beoordelen deze vragenlijst. Hun commentaar verwerken wij vervolgens in een definitieve vragenlijst. De vragenlijst is in juni definitief.

 • Openstellen online vragenlijst
  In de zomermaanden verwerkt Stv de vragenlijst in een online omgeving. Elke verzekeraar die lid is van het Verbond ontvangt vervolgens in de loop van september bericht dat de online vragenlijst beschikbaar is. De verzekeraar ontvangt een code om in de online omgeving in te loggen. De online omgeving staat open van 1 oktober tot en met 31 december.

 

 • Verwerken antwoorden en herstelacties
  In januari starten we met de analyse van de resultaten. We sturen alle verzekeraars bericht over de uitkomst van onze analyse. Als een verzekeraar nog niet aan alle onderdelen van de getoetste zelfregulering voldoet, heeft de verzekeraar een herstelperiode van maximaal drie maanden. Na deze herstelperiode beoordelen wij opnieuw of de verzekeraar aan alle onderdelen van de zelfregulering voldoet.
 • Rapportage uitkomsten
  In juni rapporteren we de uitkomsten van het self assessment aan het Verbond van Verzekeraars. We publiceren een geanonimiseerd rapport op onze website.