Self assessment procedurele regelingen

Stichting toetsing verzekeraars toetst de naleving van de zelfregulering door de leden van het Verbond van Verzekeraars. Een deel van de zelfregulering toetsen we met een jaarlijks self assessment in een periode van vijf jaar. Dit gaat om de meer procedurele regelingen. Dit is dus anders dan het toetsen van de tien Kerncodes. In de digiwijzer zelfregulering op de website van het Verbond van Verzekeraars ziet u alle codes en regelingen die we toetsen en wanneer.

Self assessment

Elk jaar toetsen we met een online vragenlijst de naleving van acht of negen gedragscodes bij de leden van het Verbond. Deze toets verloopt volgens een vast proces: 

Vaststellen vragenlijst

In het voorjaar stelt Stv de concept vragenlijst op voor de codes en regelingen die in dat jaar in het self assessment worden opgenomen. De concept vragenlijst wordt beoordeeld door de betrokken beleidsadviseurs van het Verbond van Verzekeraars. Het commentaar verwerkt Stv vervolgens in een definitieve vragenlijst. Die vragenlijst moet in juni klaar zijn.

Openstellen online vragenlijst

In de zomermaanden verwerkt Stv de vragenlijst in een online omgeving. Elke verzekeraar die lid is van het Verbond ontvangt vervolgens in de loop van september bericht dat de online vragenlijst beschikbaar is. De verzekeraar ontvangt een code om in de online omgeving in te loggen. De online omgeving staat open van 1 oktober tot en met 31 december.

Verwerken antwoorden en herstelacties

In januari starten we met de analyse van de resultaten. We sturen alle verzekeraars bericht over de uitkomst van onze analyse. Als een verzekeraar nog niet aan alle onderdelen van de getoetste zelfregulering voldoet, dan heeft de verzekeraar een herstelperiode van maximaal drie maanden. Na de herstelperiode beoordelen wij opnieuw of de verzekeraar aan alle onderdelen van de zelfregulering voldoet.

Rapportage uitkomsten

In juni rapporteren we de uitkomsten van het self assessment aan het Verbond van Verzekeraars.
We publiceren een geanonimiseerd rapport op onze website.