Wat zijn de Kerncodes Klantbelang?

Er zijn tien Kerncodes Klantbelang:

  • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
  • Protocol Verzekeringskeuringen
  • Protocol Verzekeraars & Criminaliteit*
  • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek*
  • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen*
  • Gedragscode Klachtbehandeling
  • Gedragscode Informatieverstrekking
  • Gedragscode Claimbehandeling
  • Ethisch Kader Datatoepassingen
  • Kwaliteitscode Rechtsbijstand

De drie codes over fraudebestrijding* toetsen we in één onderzoek, zodat we in totaal acht onderzoeken over Kerncodes uitvoeren in de periode van drie jaar.

Hoe toetsen wij de kerncodes?

Deze onderzoeken verlopen volgens een vast proces:

Vaststellen toetskader

Stv ontwikkelt het toetskader voor het onderzoek op basis van de gedragscode. Wij consulteren bij het opstellen van dit kader de leden van het Verbond in enkele afstemmingsgroepen. Wij sturen het toetskader met een informatiedocument minimaal twee maanden voor de start van de onderzoeken naar de leden van het Verbond van Verzekeraars die getoetst worden. In het informatiedocument geven we inzicht in het proces, de documenten die we vooraf willen ontvangen en het interviewschema voor de onderzoeksdag.

Onderzoeken

De onderzoeken vinden plaats binnen een vastgestelde toetsingsperiode. Verzekeraars kunnen zelf de onderzoeksdag plannen in Audis, ons systeem voor de uitvoering van de onderzoeken voor de Kerncodes. We hebben een reglement opgesteld voor de uitvoering van de onderzoeken voor de Kerncodes. Het reglement vindt u bij de downloads.

Kort na het onderzoek ontvangt de verzekeraar van ons de uitslag van de toets. Als een verzekeraar niet volledig voldoet, zullen wij aangeven wat er dient te worden verbeterd. De verzekeraar heeft dan een herstelmogelijkheid van maximaal drie maanden. Na de herstelperiode van drie maanden beoordelen wij opnieuw.

Rapportage onderzoek

Aan het einde van alle onderzoeken inclusief de eventuele herstelperiode maken wij een totaalrapportage voor de betreffende Kerncode Klantbelang die wij aanbieden aan het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. Wij publiceren de geanonimiseerde uitkomsten op onze website.