Raad van Toezicht Stichting toetsing verzekeraars

Stichting toetsing verzekeraars heeft een Raad van Toezicht. De leden zijn niet werkzaam bij of voor een verzekeraar of gevolmachtigde.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Elly Blanksma-van den Heuvel (voorzitter)
  • Hein Albeda
  • Gerard ten Brincke
  • Marco Loos
  • Carla Muters

Bekijk hier de voormalige en huidige functies van de leden van de Raad van Toezicht.