Onderzoek naar fraudegerelateerde zelfregulering gepubliceerd

Er zijn drie codes die te maken hebben met fraudebestrijding. Het gaat om het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Wij hebben het onderzoek naar deze drie codes uitgevoerd in de periode juni 2021 tot en met april 2022.

Aan het einde van het onderzoek voldoen 105 van de 116 (91%) getoetste verzekeraars aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, het PIFI en de Gedragscode Persoonlijk onderzoek. Er zijn elf verzekeraars die ook na het vervolgonderzoek nog niet volledig voldoen aan de getoetste onderdelen van de zelfregulering.

Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoen 39 (34%) van de getoetste verzekeraars aan de drie kerncodes. Verzekeraars die niet volledig voldoen aan een kerncode hebben een herstelmogelijkheid, waarbij ze binnen een bepaalde periode kunnen aantonen de geconstateerde tekortkomingen te hebben opgelost. 

Het rapport van dit onderzoek vindt u hier