Resultaten onderzoek Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars bekend

Vandaag publiceren we het rapport van ons onderzoek naar de naleving van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (GVPV). Deze kerncode schrijft de omgang met privacygevoelige informatie voor. 

Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoen 50 (42%) verzekeraars aan de gedragscode. Aan het einde van de onderzoeksperiode voldoen 97 van de 119 (82%) getoetste verzekeraars aan de GVPV. Er zijn 22 verzekeraars die ook na de verlengde herstelperiode nog niet volledig voldoen aan de gedragscode. 

Het rapport van het onderzoek naar de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars vindt u hier