Resultaten onderzoek Protocol Verzekeringskeuringen bekend

Vandaag publiceren we het rapport van ons onderzoek naar de naleving van het Protocol Verzekeringskeuringen. Dit protocol regelt waar verzekeraars zich aan moeten houden als zij klanten medisch willen laten keuren. Het gaat hierbij om klanten die bepaalde verzekeringen, zoals een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, willen afsluiten. 
Het protocol is opgesteld samen met vertegenwoordigers van artsen en patiënten. 

Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoet 41% van de getoetste verzekeraars op alle 37 getoetste punten aan het protocol. Aan het einde van het onderzoek, na een mogelijkheid tot herstel, voldoen 24 van de 27 (89%) getoetste verzekeraars aan het Protocol Verzekeringskeuringen. Er zijn drie verzekeraars die ook na het vervolgonderzoek nog niet volledig voldoen aan het protocol. 

Het rapport van het onderzoek naar het Protocol Verzekeringskeuringen vindt u hier.