Resultaten Self Assessment 2021 gepubliceerd

Ieder jaar worden er acht of negen procescodes getoetst. Dit gebeurt via een online self assessment. Verzekeraars beantwoorden daarbij vragen over de procescodes. Wij controleren daarna via de antwoorden of verzekeraars zich aan de regels in de codes houden. Ook bij deze toetsing mogen verzekeraars herkansen als zij nog niet volledig aan de getoetste gedragscodes voldoen.

Aanvankelijk waren er negen verzekeraars die nog niet aan alle onderdelen van de getoetste zelfregulering voldeden. Zeven verzekeraars hebben de bevindingen tijdens een herstelperiode van maximaal drie maanden opgelost. 
In totaal voldoen 121 van de 123 verbondsleden (98%) aan de getoetste gedragscodes. 

Eén verzekeraar voldoet niet aan het Bindend Besluit Kostentransparantie en één verzekeraar voldoet niet aan de spelregels bij en-bloc wijzigingen AOV. Bij alle andere zes getoetste codes is de naleving 100%.

We kunnen op basis van de ingevulde vragenlijsten concluderen dat de naleving van de getoetste onderdelen van de zelfregulering goed is, maar nog niet volledig.

Wij hebben in het rapport ook enkele aanbevelingen gegeven aan het Verbond. 

Het rapport van het Self Assessment 2021 vindt u hier op onze website.